Аварийна група електротехници

за отстраняване на спешни повреди в Ямбол